دوشنبه, 5 خرداد 1399
  • ساعت : ۱۸:۱۶:۵۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ 
بر اساس حکمی از سوی رئیس دانشگاه
دكتر محمد رضا مقصودی به عنوان سرپرست مجتمع آموزشی درمانی امام علی (ع) منصوب شد
به گزارش روابط عمومی دانشگاه - بر اساس حکمی از سوی دکتر حسین کریم ، رئیس دانشگاه ، دكتر محمد رضا مقصودی به عنوان سرپرست مجتمع آموزشی درمانی امام علی (ع) منصوب شد

متن حکم به شرح زیر است :

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0