دوشنبه, 5 خرداد 1399
  • ساعت : ۹:۰:۴۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ 
مدیر پرستاری دانشگاه خبر داد
راه اندازی پرستار خوشامدگو و ترخیص در بیمارستان های دولتی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه – فریبا رسانژاد مدیر پرستاری دانشگاه با اعلام این خبر افزود: در راستای ارتقا کیفیت خدمات درمانی و رضایتمندی بیماران و در راستای مصوبات تفاهم نامه شورای هماهنگی و سیاستگزاری پرستاری با ریاست دانشگاه در خصوص راه اندازی پرستار خوشامد گو و پرستار ترخیص از کلیه بخش های بیمارستان دکتر شریعتی و مرکز آموزشی  درمانی کمالی توسط مدیر پرستاری دانشگاه وکارشناس مدیریت پرستاری  بازدید شد و همچنین با تشکیل میز خدمت با هدف پاسخگویی به مراجعین وهمراهان بیماران  به سوالات ایشان پاسخ دهی و درخواست ها مورد بررسی قرار گرفت.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0