دوشنبه, 5 خرداد 1399
  • ساعت : ۱۳:۴۷:۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ 
بر اساس حکمی از سوی رئیس دانشگاه
دكتر محمد كشاورز روحی به عنوان سرپرست بیمارستان شریعتی منصوب شد
به گزارش روابط عمومی دانشگاه - بر اساس حکمی از سوی دکتر حسین کریم ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز ، دکتر محمد کشاورز روحی به عنوان سرپرست بیمارستان دکتر علی شریعتی منصوب شد.

متن حکم به شرح زیر است 

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    V5.4.0.0